El mapa de Catalunya

El visualitzador del mapa de Catalunya presenta capes d'àmbit superior al municipal. Aquest mapes són servits pels servidors de mapes de l'ICC (Institut Cartogràfic de Catalunya). És per això que els mapes poden trigar una mica més en veure's.

Per saber com funciona en general el visualitzador de mapes, pots accedir a aquestes altres pàgines: introducció, botons, finestres flotants, transparència.

A continuació t'expliquem quines capes i tipus de cerca té aquest mapa en particular.


Capes

A la finestra flotant "Capes" pots seleccionar les capes que presentarà el visualitzador (més informació sobre finestres flotants).

Les capes que es presenten són les següents:

Capes del servidor de l'ICC

Capes generals


Tipus de cerca

Mitjançant la finestra flotant "Cerca" podem posicionar-nos a un lloc concret del mapa (més informació sobre el tipus de cerca).

Aquests són els tipus de cerca disponibles: