El mapa de l'Agenda

El visualitzador del mapa de l'Agenda presenta els actes d'avui, del cap de setmana, dels propers 7 dies o dels propers 30 dies recollits a l'Agenda municipal.

Per conèixer com funciona en general el visualitzador de mapes, pots accedir a aquestes altres pàgines: introducció, botons, finestres flotants, transparència o cerca.

A continuació t'expliquem quines capes i tipus de cerca té aquest mapa en particular.


Capes

A la finestra flotant "Capes" pots seleccionar les capes que presentarà el visualitzador (més informació sobre finestres flotants).

Les capes que es presenten són les següents:

Capes específiques del mapa de l'Agenda

Capes de Mobiliari Urbà

Toponímia

Divisions territorials

Altres mapes de fons


Tipus de cerca

Mitjançant la finestra flotant "Cerca" podem posicionar-nos a un lloc concret del mapa (més informació sobre el tipus de cerca).

Aquests són els tipus de cerca disponibles: